Các kiểu tóc nam anime

Hướng dẫn này cho biết thêm làm cụ nào nhằm vẽ tóc nam anime với manga. Nó bao hàm tổng cộng chín kiểu tóc với những ví dụ vẽ từng bước một và hướng dẫn cho từng kiểu.

Đang xem: đa số kiểu tóc anime phái nam đẹp

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Các ví dụ vẽ những kiểu tóc anime không giống nhau

Vẽ tóc nam giới dài

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Anime vẽ tóc phái nam nhọn

Bạn cũng hoàn toàn có thể thêm một trong những cách đổ bóng rất dễ dàng và đơn giản như trong lấy một ví dụ trên.

Phần kết luận

Hướng dẫn này cho thấy làm rứa nào để vẽ một vài kiểu tóc nam phổ biến hơn được thấy vào anime với manga. Tất nhiên còn nhiều điều nữa tuy nhiên thật cạnh tranh để trình bày vô số trong một phía dẫn.