Từ 200ml ->300ml 400ml)"/>Từ 305ml - > 400ml 500ml)"/>Từ 405ml -> 500ml 600ml)"/>Từ 505ml ->600ml Trên 600ml Bình Hoa Thủу Tinh Libbeу Cуlinder Vaѕe 6"-MX | Libbeу 884 , Nhập Khẩu USA ( 58, 000đ/Bình | Hộp 01 Cái )58,000₫Mã ѕản phẩm: LIB" /> Từ 200ml ->300ml 400ml)"/>Từ 305ml - > 400ml 500ml)"/>Từ 405ml -> 500ml 600ml)"/>Từ 505ml ->600ml Trên 600ml Bình Hoa Thủу Tinh Libbeу Cуlinder Vaѕe 6"-MX | Libbeу 884 , Nhập Khẩu USA ( 58, 000đ/Bình | Hộp 01 Cái )58,000₫Mã ѕản phẩm: LIB" />

Chai Lọ Thủy Tinh Đẹp

Dưới 200ml 300ml)"/>Từ 200ml ->300ml 400ml)"/>Từ 305ml - > 400ml 500ml)"/>Từ 405ml -> 500ml 600ml)"/>Từ 505ml ->600ml bên trên 600ml
*

Bình Hoa chất liệu thủy tinh Libbey Cylinder Vase 6"-MX | Libbey 884 , nhập vào USA

( 58.000đ/Bình | hộp 01 loại )

58,000₫


Mã sản phẩm: LIB.884 | hộp 01 CáiThương hiệu: LIBBEY ( USA, cn , EU )Mô tả ngắn: Libbey được nghe biết tại Mỹ là chữ tín thủy tinh thời thượng đã chinh phục lòng tin của hàng triệu khách hàng trên vắt giới. Với khá nhiều mẫu ly cốc thủy tinh được kiến tạo tinh tế văn minh chắc...

Bạn đang xem: Chai lọ thủy tinh đẹp


*

Bình Hoa thủy tinh trong Libbey Cylinder Vase 8.75"" | Libbey 885 , nhập khẩu USA

( 76.000đ/Bình | vỏ hộp 01 cái )

76,000₫


Mã sản phẩm: LIB.885 | vỏ hộp 01 CáiThương hiệu: LIBBEY ( USA, cn , EU )Mô tả ngắn: Libbey được biết đến tại Mỹ là thương hiệu thủy tinh thời thượng đã đoạt được lòng tin của mặt hàng triệu người tiêu dùng trên cụ giới. Với khá nhiều mẫu ly ly thủy tinh được thi công tinh tế hiện đại chắc...
*

Bình Hoa thủy tinh trong Libbey Cylinder Vase 9.5"" | Libbey 895 , nhập khẩu USA

( 87.000đ/Bình | hộp 01 chiếc )

87,000₫


Mã sản phẩm: LIB.895 | hộp 01 CáiThương hiệu: LIBBEY ( USA, cn , EU )Mô tả ngắn: Libbey được nghe biết tại Mỹ là uy tín thủy tinh cao cấp đã chinh phục lòng tin của sản phẩm triệu quý khách trên ráng giới. Với nhiều mẫu ly cốc thủy tinh được thiết kế tinh tế tân tiến chắc...

Bình Hoa chất thủy tinh Libbey Flare Vase 18"" | Libbey 55850 , nhập vào USA

( 645.000đ/Bình | hộp 01 mẫu )

645,000₫


Mã sản phẩm: LIB.55850 | vỏ hộp 01 CáiThương hiệu: LIBBEY ( USA, công nhân , EU )Mô tả ngắn: Libbey được nghe biết tại Mỹ là thương hiệu thủy tinh thời thượng đã chinh phục lòng tin của hàng triệu quý khách hàng trên núm giới. Với nhiều mẫu ly ly thủy tinh được kiến thiết tinh tế văn minh chắc...

Bình Hoa thủy tinh Libbey Floral Cylinder 9"" | Libbey 888 , nhập khẩu USA

( 81.000đ/Bình | hộp 01 dòng )

81,000₫


Mã sản phẩm: LIB.888 | hộp 01 CáiThương hiệu: LIBBEY ( USA, công nhân , EU )Mô tả ngắn: Libbey được biết đến tại Mỹ là chữ tín thủy tinh thời thượng đã đoạt được lòng tin của hàng triệu khách hàng trên núm giới. Với tương đối nhiều mẫu ly ly thủy tinh được kiến thiết tinh tế hiện đại chắc...

Bình Hoa chất thủy tinh Libbey Keystone Vase 6"" | Libbey 5880 , nhập khẩu USA

( 108.000đ/Bình | hộp 01 dòng )

108,000₫


Mã sản phẩm: LIB.5880 | vỏ hộp 01 CáiThương hiệu: LIBBEY ( USA, công nhân , EU )Mô tả ngắn: Libbey được nghe biết tại Mỹ là uy tín thủy tinh thời thượng đã đoạt được lòng tin của mặt hàng triệu quý khách trên nuốm giới. Với khá nhiều mẫu ly cốc thủy tinh được thiết kế tinh tế tân tiến chắc...

Bình Hoa thủy tinh trong Libbey Lanter 15.2cm | Libbey 2576 , nhập vào USA

( 158.000đ/Bình | hộp 01 loại )

158,000₫


Mã sản phẩm: LIB.2576 | hộp 01 CáiThương hiệu: LIBBEY ( USA, công nhân , EU )Mô tả ngắn: Libbey được nghe biết tại Mỹ là thương hiệu thủy tinh cao cấp đã chinh phục lòng tin của mặt hàng triệu quý khách trên cố kỉnh giới. Với tương đối nhiều mẫu ly ly thủy tinh được xây cất tinh tế tân tiến chắc...

Bình Hoa thủy tinh Libbey Pedestal Vase cao 25cm | Libbey 2579 , nhập khẩu USA

( 214.000đ/Bình | vỏ hộp 01 loại )

214,000₫


Mã sản phẩm: LIB.2579 | hộp 01 CáiThương hiệu: LIBBEY ( USA, cn , EU )Mô tả ngắn: Libbey được biết đến tại Mỹ là uy tín thủy tinh cao cấp đã đoạt được lòng tin của sản phẩm triệu quý khách trên nuốm giới. Với tương đối nhiều mẫu ly cốc thủy tinh được xây cất tinh tế tiến bộ chắc...

Bình Hoa chất thủy tinh Libbey Pinched Bud Vase | Libbey 5058 , nhập khẩu USA

( 25.000đ/Bình | vỏ hộp 06 cái )

300,000₫


Mã sản phẩm: LIB.5058 | vỏ hộp 06 CáiThương hiệu: LIBBEY ( USA, công nhân , EU )Mô tả ngắn: Libbey được nghe biết tại Mỹ là chữ tín thủy tinh thời thượng đã chinh phục lòng tin của hàng triệu người tiêu dùng trên gắng giới. Với rất nhiều mẫu ly cốc thủy tinh được kiến tạo tinh tế hiện đại chắc...

Bình Hoa thủy tinh trong Libbey Tall Cylinder Vase 9.7"" * 6.2"" | Libbey 2557 , nhập vào USA

( 187.000đ/Bình | hộp 01 cái )

187,000₫


Mã sản phẩm: LIB.2557 | hộp 01 CáiThương hiệu: LIBBEY ( USA, công nhân , EU )Mô tả ngắn: Libbey được nghe biết tại Mỹ là chữ tín thủy tinh cao cấp đã chinh phục lòng tin của sản phẩm triệu khách hàng trên núm giới. Với rất nhiều mẫu ly ly thủy tinh được kiến thiết tinh tế hiện đại chắc...

Bình Hoa thủy tinh Libbey Wide Cylinder Vase | Libbey 2555 , nhập khẩu USA

( 162.000đ/Bình | vỏ hộp 01 loại )

162,000₫


Mã sản phẩm: LIB.2555 | hộp 01 CáiThương hiệu: LIBBEY ( USA, cn , EU )Mô tả ngắn: Libbey được nghe biết tại Mỹ là uy tín thủy tinh thời thượng đã đoạt được lòng tin của sản phẩm triệu khách hàng trên rứa giới. Với nhiều mẫu ly cốc thủy tinh được xây dựng tinh tế tiến bộ chắc...

Bình Nước chất liệu thủy tinh Libbey Trend Swerve Bottle With Lid 565ml | Libbey 701 , Thủy Tinh cao cấp

( 565ml l 52.000vnd/bình )

312,000₫


Mã sản phẩm: LIB-701 | 565mlThương hiệu: LIBBEY ( USA, cn , EU )Mô tả ngắn: Bạn đã tìm một nhiều loại chai nắp chắc hẳn rằng , ko rỉ qua thời gian thì loại chai Trend 565ml là sự lựa chọn chính xác .Tại đây, mời các bạn cùng fastmeloxicam.com tìm gọi sản phẩm Bình Nước chất liệu thủy tinh Libbey Trend Swerve Bottle With...

Xem thêm: Karaoke Anh Là Ai Vậy Beat


Bình chất thủy tinh Libbey Amber Growler With Lid 1888ml | Libbey 70217 , nhập vào USA

( 1888ml | 199.000đ/Bình | hộp 01 loại )

199,000₫


Mã sản phẩm: 1888ml | LIB.70217 - LIB.96379 | vỏ hộp 01 CáiThương hiệu: LIBBEY ( USA, cn , EU )Mô tả ngắn: Libbey được biết đến tại Mỹ là uy tín thủy tinh thời thượng đã chinh phục lòng tin của sản phẩm triệu người tiêu dùng trên cố gắng giới. Với nhiều mẫu ly cốc thủy tinh được kiến tạo tinh tế văn minh chắc...

Bình chất thủy tinh Libbey Beehive Beverage Dispenser 10 lít | Libbey 92165, nhập vào USA

( 10000ml | 1.467.000đ/ Bình | vỏ hộp 01 mẫu )

1,467,000₫


Mã sản phẩm: 10000ml | LIB.92165 | hộp 01 CáiThương hiệu: LIBBEY ( USA, cn , EU )Mô tả ngắn: Libbey được biết đến tại Mỹ là thương hiệu thủy tinh thời thượng đã đoạt được lòng tin của hàng triệu quý khách trên gắng giới. Với nhiều mẫu ly ly thủy tinh được thi công tinh tế văn minh chắc...

Bình thủy tinh Libbey Farmhouse Beverage Dispens 7000ml | Libbey 92164 , nhập khẩu USA

( 7000ml | 1.181.000đ/ Bình | hộp 01 loại )

1,181,000₫


Mã sản phẩm: 7000ml | LIB.92164 | hộp 01 CáiThương hiệu: LIBBEY ( USA, công nhân , EU )Mô tả ngắn: Libbey được biết đến tại Mỹ là chữ tín thủy tinh cao cấp đã chinh phục lòng tin của sản phẩm triệu khách hàng trên rứa giới. Với nhiều mẫu ly cốc thủy tinh được xây dựng tinh tế hiện đại chắc...

Bình thủy tinh trong Libbey Rooster Dispenser 7200ml | Libbey 92154 , nhập vào USA

( 7200ml | 838.000đ/ Bình | vỏ hộp 01 loại )

838,000₫


Mã sản phẩm: 7200ml | LIB.92154 | hộp 01 CáiThương hiệu: LIBBEY ( USA, công nhân , EU )Mô tả ngắn: Libbey được biết đến tại Mỹ là chữ tín thủy tinh thời thượng đã đoạt được lòng tin của sản phẩm triệu quý khách trên cố kỉnh giới. Với rất nhiều mẫu ly ly thủy tinh được xây đắp tinh tế văn minh chắc...

Hũ Lục Giác Nắp chất thủy tinh 1.5L | 2L | 3L

(1.5L | 45.000đ/cái - 2L | 55.000đ/cái - 3L | 65.000đ/cái ))

48,000₫


Mã sản phẩm: H-1388 | 1500MLThương hiệu: ChailoThuytinhSaigonMô tả ngắn: Bạn Đang tìm một số trong những hũ mang đến quan cafe của bạn, hũ thủy tinh đựng gia vị, hạt khô hoặc hũ đựng các loại dùng trang trí hoặc gia đinh , một trong những hũ để biệt với mẫu mã dẹp,...

Hũ chất liệu thủy tinh Libbey Shaker 59ml | Libbey 97052 , nhập vào USA

( 59ml | 52.000đ/Hũ | hộp 06 dòng )

312,000₫


Mã sản phẩm: 59ml | LIB.97052 | vỏ hộp 06 CáiThương hiệu: LIBBEY ( USA, cn , EU )Mô tả ngắn: Libbey được biết đến tại Mỹ là chữ tín thủy tinh cao cấp đã đoạt được lòng tin của hàng triệu quý khách trên nuốm giới. Với khá nhiều mẫu ly cốc thủy tinh được kiến tạo tinh tế tiến bộ chắc...

Hũ thủy tinh Nắp Gài Gọng Thép 1000ml | SP-123050 , Thủy Tinh thời thượng

( 1000ml | 53.000đ | 01 dòng )

53,000₫


Mã sản phẩm: SP-123050 | 1000mlThương hiệu: ChailoThuytinhSaigonMô tả ngắn: Bạn đã tìm một số hũ cho quán cà phê của bạn, hũ chất liệu thủy tinh đựng gia vị, hạt khô hay hũ đựng những loại dùng trang trí cho không gian gia đình bạn, một số hũ để biệt với mẫu mã dáng...

Hũ chất thủy tinh Nắp Gài Gọng Thép 500ml | SP-123074 , Thủy Tinh thời thượng

( 500ml | 44.000đ | 01 loại )

44,000₫


Mã sản phẩm: SP-123074 | 500ml | 01 CáiThương hiệu: ChailoThuytinhSaigonMô tả ngắn: Bạn đã tìm một số trong những hũ cho quán coffe của bạn, hũ chất thủy tinh đựng gia vị, hạt khô hay hũ đựng những loại sử dụng trang trí mang lại không gian mái ấm gia đình bạn, một trong những hũ để biệt với kiểu dáng...

Hũ chất liệu thủy tinh Nắp Gài Gọng Thép 750ml | SP-123067, Thủy Tinh cao cấp

( 750ml | 49.000đ | 01 cái )

49,000₫


Mã sản phẩm: SP-123067 | 750ml | 01 CáiThương hiệu: ChailoThuytinhSaigonMô tả ngắn: Bạn đã tìm một số trong những hũ cho quán cafe của bạn, hũ chất thủy tinh đựng gia vị, hạt khô hay hũ đựng những loại sử dụng trang trí cho không gian gia đình bạn, một số trong những hũ đặt biệt với kiểu dáng...

Ly thủy tinh Libbey Carats Hi Ball 414ml | Libbey 926774 , nhập vào E.U

( 414ml | 76.000đ/Ly | vỏ hộp 06 chiếc )

456,000₫


Mã sản phẩm: 414ml | LIB.926774 | vỏ hộp 06 CáiThương hiệu: LIBBEY ( USA, cn , EU )Mô tả ngắn: Libbey được nghe biết tại Mỹ là chữ tín thủy tinh thời thượng đã chinh phục lòng tin của sản phẩm triệu người sử dụng trên rứa giới. Với tương đối nhiều mẫu ly cốc thủy tinh được kiến tạo tinh tế văn minh chắc...

Ly chất thủy tinh Libbey Carats Mixing Glass 747ml | Libbey 926781 , nhập vào E.U

( 747ml | 178.000đ/Ly | vỏ hộp 01 cái )

178,000₫


Mã sản phẩm: 747ml | LIB.926781 | vỏ hộp 01 CáiThương hiệu: LIBBEY ( USA, cn , EU )Mô tả ngắn: Libbey được biết đến tại Mỹ là uy tín thủy tinh cao cấp đã đoạt được lòng tin của hàng triệu quý khách trên gắng giới. Với tương đối nhiều mẫu ly cốc thủy tinh được xây dựng tinh tế hiện đại chắc...
Dưới 200ml 300ml)"/>Từ 200ml ->300ml 400ml)"/>Từ 305ml - > 400ml 500ml)"/>Từ 405ml -> 500ml 600ml)"/>Từ 505ml ->600ml trên 600ml

240/37E Nguyễn Văn Luông, P.11, Q.6, thành phố hcm Xem phiên bản đồ

Tư Vấn Page Facebook (24/7) https://www.facebook.com/fastmeloxicam.comgiasi