Đề toán lớp 3 học kì 1

36 Đề thi học tập kì 1 môn Toán 3 được fastmeloxicam.com sưu tầm, chọn lọc tổng hợp các dạng toán trọng tâm, giúp những em học sinh ôn tập, củng cố, rèn luyện khả năng giải những dạng Toán, sẵn sàng tốt mang lại kì thi học tập kì 1 lớp 3, đồng thời để giúp các em tự học, tự nâng cao kiến thức môn Toán 3.

Bạn đang xem: Đề toán lớp 3 học kì 1


Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về huấn luyện và giảng dạy và học tập tập những môn học lớp 3, fastmeloxicam.com mời các thầy cô giáo, những bậc cha mẹ và các bạn học sinh truy vấn nhóm riêng giành riêng cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 3. Rất ý muốn nhận được sự ủng hộ của những thầy cô và các bạn.


Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3:

I. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021II. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020III. Bộ 36 đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán

I. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021

1. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

Phần I. Trắc nghiệm khả quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số tất cả 7 trăm với 7 đơn vị là số:

A. 707

B. 77

C. 770

D. 777

Câu 2. Bao gồm bao nhiêu số tròn trăm lớn hơn 500

A. 2 số

B. 5 số

C. 3 số

D. 4 số

Câu 3. Bảng lớp hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 4m, chiều rộng 2m. Chu vi bảng là

A. 8m

B. 42 m

C. 6 m

D. 12 m

Câu 4. Số to là 54, số bé xíu là 9. Vậy số mập gấp số bé

A. 54 lần

B. 9 lần

C. 6 lần

D. 4 lần

Câu 5. đến dãy số: 9; 12; 15;...; ...; ... Những số phù hợp để điền vào địa điểm chấm là

A. 18, 21, 24

B. 16, 17, 18

C. 17,19,21

D . 18, 20, 21

Câu 6. Hình bên gồm bao nhiêu hình tam giác?


A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 102 x 6

b. 77 x 3

c. 405 : 3

d. 840 : 8

Câu 2. (1 điểm) search x:

a. 231 - x = 105

b. X – 86 = 97

Câu 3. (2 điểm) Túi thứ nhất chứa 63kg gạo. Số gạo nghỉ ngơi túi thứ hai vội 3 lần sinh sống túi máy nhất. Hỏi cả nhị túi chứa bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Câu 4. (2 điểm) trong năm này bố Lan 45 tuổi. 5 thời gian trước tuổi Lan bằng 01/05 tuổi của bố. Hỏi trong năm này Lan từng nào tuổi?

2. Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

A

D

D

C

A

D

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) học sinh tự Đặt tính rồi tính.

Câu 2. (1 điểm) tìm kiếm x:

a. 231 - x = 105

x = 231 – 105

x = 126

b. X – 86 = 97

x = 97 + 86

x = 183

Câu 3. (2 điểm)

Túi sản phẩm công nghệ hai đựng số ki-lô-gam gạo là:

63 × 3 = 189 (kg)

Cả nhị túi cất số ki-lô-gam gạo là:

63 + 189 = 252 (kg)

Đáp số: 252 kg

Câu 4. (2 điểm)

5 năm trước bố tất cả số tuổi là:

45 − 5 = 40 (tuổi)

5 thời gian trước Lan gồm số tuổi là:

40 : 5 = 8 (tuổi)

Năm ni Lan gồm số tuổi là:

8 + 5 = 13 (tuổi)

Đáp số: 13 tuổi.

II. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020


1. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh trước câu vấn đáp đúng

Câu 1 (1đ): M1

a. Số nào to nhất trong các số sau:

A. 295

B. 592

C. 925

D. 952

b. Số ngay lập tức sau của 489 là:

A. 480

B. 488

C. 490

D. 500

Câu 2 (1đ): M2

a. Chu vi hình chữ vuông gồm cạnh 4cm là

A. 8

B. 8cm

C. 16

D. 16cm

b. 5hm + 7 m có tác dụng là:

A. 57 m

B. 57 cm

C. 507 m

D. 507 cm

Câu 3: Đúng ghi Đ, không nên ghi S (1đ)

a. Phép chia cho 7 gồm số dư lớn số 1 là 7. M1

b. Mon 2 một năm có 4 tuần với 1 ngày. Tháng hai năm đó có 29 ngày. M2

B. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1 (2đ): Đặt tính rồi tính: (M2)

a. 492 + 359

b. 582 – 265

c. 114 x 8

d. 156 : 6

Bài 2: ( 1 đ) Tính cực hiếm biểu thức: (M3)

a. 139 + 603 : 3

……………………

……………………

……………………b. 164 : (32: 8)

……………………

……………………

……………………

Bài 3 (1đ): kiếm tìm X (M3)

a. X – 258 = 347

……………………

……………………

……………………

b. X x 9 = 819

……………………

……………………

……………………Bài 4 (2đ): shop gạo tất cả 232kg gạo. Siêu thị đã bán đi 1/4 số gạo đó. Hỏi siêu thị còn từng nào ki-lô-gam gạo? (M3)

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 5 (1đ):

a. Tìm một vài biết rằng. đem số đó nhân cùng với số phệ nhất có một chữ số thì được 108 (M4)

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

b. Tính nhanh: (M4)

115 + 146 + 185 + 162 + 138 + 154

…………………………………………………………………………………………

2. Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán

A. TRẮC NGHIỆM: Mỗi đáp án đúng 0,5 đ

Câu 1: a. D. 952 b. C. 490

Câu 2 a. D. 16cm b. C. 507 m

Câu 3: a. S b. Đ

B. PHẦN TỰ LUẬN:


Bài 1 (2đ): mỗi phép tính đúng 0,5 đ

Bài 2: (1 đ) từng phần đúng được 0,5đ

c. 139 + 603 : 3

= 139 + 201

= 340

d. 164 : ( 32: 8 )

= 164 : 4

= 41

Bài 3 (1đ): từng phần đúng được 0,5đ

a. X – 258 = 347

X = 347 + 258

X = 605

b. X x 9 = 819

X = 819 : 9

X = 91

Bài 4 (2đ):

Bài giải

Cửa sản phẩm đã bán đi số gạo là : 0,5đ

232: 4 = 58 (kg) 0,5đ

Cửa hàng còn lại số gạo là : 0,25đ

232 – 58 = 174 (kg) 0,5đ

Đáp số: 174kg gạo 0,25đ

Bài 5 (1đ): mỗi phần đúng 0,5 đ

a. Số khủng nhất có 1 chữ số là 9

Số yêu cầu tìm là: 108 : 9 = 12

b. Tính nhanh:

115 + 146 + 185 + 162 + 138 + 154

= (115 + 185) + (146 + 154) + (162 + 138)

= 300 + 300 + 300 = 300 x 3 = 900

III. Bộ 36 đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán

Đề thi học tập kì 1 môn Toán 3 - Đề 1

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) Số ngay lập tức trước của 160 là:

A. 161

B. 150

C. 159

D. 170

b) một chiếc ao hình vuông có cạnh 6 m. Chu vi của hình vuông vắn đó là:

A. 4m

B. 36 m

C. 10 m

D. 12 cm

c) 9m 8cm = …. Centimet . Số thích hợp cần điền vào địa điểm chấm là:

A. 98

B. 908

C. 980

D . 9080

d) vội 7 lít lên 8 lần thì được:

A. 15 lít

B. 49 lít

C. 56 lít

D. 65 lít

Bài 2: Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

*Giá trị của biểu thức

a) 2 + 8 x 5 = 50...

b) 32 : 4 + 4 = 12....

Bài 3: Tính nhẩm

7 x 6 = …….

8 x 7 = ….....

63 : 9=…….

64 : 8 =…….

Bài 4: Đặt tính rồi tính

487 + 302

660 – 251

124 x 3

845 : 7

Bài 5: tìm kiếm x:

a) X : 6 = 144

b) 5 x X = 375

Bài 6: Một quyển truyện dày 128 trang. An đã đọc được

*
số trang đó. Hỏi còn bao nhiêu trang truyện nữa nhưng An không đọc?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Đề thi học kì 1 môn Toán 3 - Đề 2

Câu 1: Viết số phù hợp vào chỗ chấm (1 điểm).

63 : 7 = ……

35 : 5 = ……….

Xem thêm: Bảng Giá Máy Nghiền Thức Ăn Chăn Nuôi Đa Năng 3A1, Máy Chế Biến Thức Ăn Chăn Nuôi

42 : 6 = ……..

56 : 7 = ……..

Câu 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm):

a) 235 ´ 2 =

b) 630 : 7 =……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 3: thực hiện tính (2 điểm).

a) 205 + 60 +3 = ………..

b) 462 + 7 – 40 = …………….

Câu 4: (3 điểm)

Số bò nhiều hơn số trâu là 28 con. Biết rằng số trâu là 7 con. Hỏi số trâu bằng một trong những phần mấy số bò?

Bài giải……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...

Câu 5:

Một hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 60m, chiều rộng lớn là 20m. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

Bài giải……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đề thi học tập kì 1 môn Toán 3 - Đề 3

I/ Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng

1. Quý giá biểu thức: 789 – 45 + 55 là:

A.100

B.799

C.744

D. 689

2. Quý giá biểu thức: 930 – 18 : 3 là:

A.924

B. 304

C.6

D. 912

3. 7m 3 cm = ....... Cm:

A. 73

B. 703

C. 10

D. 4

4. Tất cả 750 cuốn sách sách xếp số đông vào 5 tủ, mỗi tủ gồm 2 ngăn. Hỏi mỗi ngăn tất cả bao nhiêu quyển sách, hiểu được mỗi ngăn bao gồm số sách như nhau?

A. 75 quyển

B. 30 quyển

C. 60 quyển

D. 125 quyển

5. Bao gồm 7 nhỏ vịt, số gà nhiều hơn số vịt 56 con. Hỏi số vịt bằng một phần mấy số gà?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

6. Một cái bìa hình chữ nhật tất cả chiều dài 25 cm, chiều rộng 1dm. Chu vi miếng bìa đó là bao nhiêu đề – xi – mét?

A. 52dm

B.70cm

C.7dm

D. 70 dm

7. Hình vẽ tiếp sau đây có mấy góc vuông?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

8. 8 x 7

..............................................................................................................................

Bài 2. Tra cứu X: (2 điểm)

X : 7 = 100 + 8

X x 7 = 357

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Bài 3: (2 điểm)

Một siêu thị có 453 kilogam gạo, đã bán được

*
số gạo đó. Hỏi siêu thị còn lại bao nhiêu ki- lô- gam gạo?

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán tất cả đáp án khối hệ thống các kỹ năng và kiến thức đã học giành riêng cho các em học sinh tham khảo giúp những em học tập sinh nâng cấp kỹ năng giải Toán lớp 3, ôn tập và rèn luyện kiến thức sẵn sàng cho đề thi cuối học tập kì 1 lớp 3 đạt công dụng cao. Mời chúng ta cùng tải các đề thi Toán lớp 3 học kì 1 này về! Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 theo Thông bốn 22 được đăng thiết lập ở bên trên được thiết kế dưới dạng đề thi trắc nghiệm với tự luận theo 4 nấc độ, giúp những em học sinh làm quen thuộc với cấu trúc đề thi, làm quen với rất nhiều dạng bài xích tập toán không giống nhau. Các em học tập sinh hoàn toàn có thể tham khảo môn Toán lớp 3 cải thiện và bài bác tập môn Toán lớp 3 khá đầy đủ khác, để học giỏi môn Toán 3 hơn và sẵn sàng cho các bài thi đạt tác dụng cao. Cố thể, các em học tập sinh hoàn toàn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học tập kì 2 lớp 3 đầy đủ.

.........................................................

1. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 download nhiều:

2. Đề thi học kì 1 lớp 3 Hay lựa chọn lọc

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021: