Giải bài tập toán hình 8

(eqalign & widehat K = 180^0 - 60^0 = 120^0 cr và widehat M = 180^0 - 105^0 = 75^0 cr )

Ở hình 6.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán hình 8

a)

(eqalign & 2x = 360^0 - left( 65^0 + 95^0 ight) cr & x = 360^0 - left( 65^0 + 95^0 ight) over 2 cr và x = 100^0 cr )

b) 2x + 3x + 4x + x = 3600

10x = 3600

x = 360

 

Bài 2 trang 66 sgk toàn 8 tập 1

Góc kề bù với cùng một góc của tứ giác gọi là góc bên cạnh của tứ giác.

a) Tính các góc không tính của tứ giác sinh sống hình 7a.

b) Tính tổng những góc không tính của tứ giác sinh sống hình 7b (tại mỗi đỉnh của tứ giác chỉ lựa chọn một góc ngoài) : + ++=?

c) có nhận xét gì về tổng các góc ko kể của tứ giác?

*

Bài giải:

a) Góc ngoại trừ còn lại: =3600 – (750 + 900 + 1200) = 750

Ta tính được các góc quanh đó tại các đỉnh A, B, C, D thứu tự là:

1050, 900, 600, 1050

b)Hình 7b SGK:

Tổng những góc trong + ++=3600

Nên tổng các góc ngoài

+ ++=(1800 - ) + (1800 -  ) + (1800 - ) + (1800 - )

=(1800.4 - (

*
+
*
+
*
+ )

 

=7200 – 3600 =3600

c) dìm xét: Tổng những góc bên cạnh của tứ giác bằng 3600 

 

Bài 3 trang 67 sgk toán 8 tập 1

Ta điện thoại tư vấn tứ giác ABCD trên hình 8 gồm AB = AD, CB = CD là hình "cái diều"

a) chứng tỏ rằng AC là đường trung trực của BD.

b) Tính (widehat B;widehat D) biết rằng (widehat A = 100^0;widehat C = 60^0).

*

Bài giải:

a) Ta có: AB = AD (gt) => A thuộc mặt đường trung trực của BD

CB = CD (gt) => C thuộc đường trung trực của BD.

Vậy AC là con đường trung trực của BD.

b) Xét ∆ ABC và ∆ADC có AB = AD (gt)

BC = DC (gt)

AC cạnh chung

nên ∆ ABC = ∆ADC (c.c.c)

*

Suy ra: (Rightarrow widehat B = widehat D)

Ta bao gồm (widehat B + widehat D = 360^0 - left( 100 + 60 ight) = 200)

 Do kia (widehat B = widehat D = 100^0)

Bài 4 trang 67 sgk toán 8 tập 1

Dựa vào phương pháp vẽ những tam giác đã học, hãy vẽ lại các tứ giác ngơi nghỉ hình 9, hình 10 vào vở.

*

Bài giải:

Vẽ lại các tứ giác nghỉ ngơi hình 9, hình 10 sgk vào vở

* phương pháp vẽ hình 9: Vẽ tam giác ABC trước rồi vẽ tam giác ACD (hoặc ngược lại).

- Vẽ đoạn trực tiếp AC = 3cm.

- Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AC, vẽ cung tròn trọng điểm A nửa đường kính 1,5cm cùng với cung tròn trọng điểm C bán kính 2cm.

- nhì cung tròn trên cắt nhau tại B.

Xem thêm: Đồng Hồ Thông Minh Fitbit - Đồng Hồ Fitbit Chính Hãng Giá Rẻ Nhất

- Vẽ những đoạn thẳng AB, AC ta được tam giác ABC.

Tương tự ta sẽ được tam giác ACD.

Tứ giác ABCD là tứ giác đề xuất vẽ.

*

* giải pháp vẽ hình 10: Vẽ tam giác MQP trước rồi vẽ tam giác MNP.

Vẽ tam giác MQP biết nhị cạnh với góc xen giữa.

- Vẽ góc (widehatxOy=70^0)

- trên tia Qx mang điểm M sao cho QM = 2cm.

- bên trên tia Qy mang điểm P sao cho QP= 4cm.

- Vẽ đoạn trực tiếp MP, ta được tam giác MQP.

Vẽ tam giác MNP biết cha cạnh, cùng với cạnh MP đang vẽ. Tựa như cách vẽ hình 9, điểm N là giao điểm của nhị cung tròn trung khu M, P nửa đường kính lần lướt là 1,5cm; 3cm.

Tứ giác MNPQ là tứ giác cần vẽ.

*

Bài 5 trang 67 sgk toán 8 tập 1

5. Đố. Đố em kiếm tìm thấy vị trí của "kho báu" bên trên hình 11, biết rằng kho tàng nằm tại giao điểm các đường chéo cánh của tứ giác ABCD, trong những số ấy các đỉnh của tứ giác tất cả tọa độ như sau: A(3 ; 2), B(2 ; 7), C(6 ; 8), D(8 ; 5).

*

Bài giải:

Các cách làm như sau:

- xác minh các điểm A, B, C, D trên hình vẽ với A(3 ; 2), B(2 ; 7), C(6 ; 8), D(8 ; 5).