Hình Chữ Nhật Màu Đỏ

toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Tờ giấy hình chữ nhật màu đỏ có chiều lâu năm 9cm, chiều rộng 5cm.Tờ giấy hình vuông màu xanh có chu vi bằng chu vi của tờ giấy color đỏ.Tính diện tích của tờ giấy màu sắc xanh.

Bạn đang xem: Hình chữ nhật màu đỏ


*

Chu vi HCN là 2x(9+5) = 28 cmVậy chu vi hình vuông là 28 cmCạnh hình vuông là 28 : 4 = 7 cmDiện tích hình vuông là 7x7=49 cm2Vậy diện tích tờ giấy màu xanh là 49 cm2


*

bài giải

Chu vi tờ giấy hình chữ nhật red color là :

( 9 + 5 ) x 2 = 28 ( centimet )

Vì chu vi hình chữ nhật màu đỏ = chu vi hình vuông greed color nên chu vi hình vuông màu xanh là 28 centimet .

Cạnh hình vuông màu xanh lá cây là :

28 : 4 = 7 ( centimet )

Diện tích tờ giấy màu xanh là :

7 x 7 = 49 ( cm )


bài bác giải

Chu vi tờ giấy hình chữ nhật màu đỏ là :

(9 + 5) x 2 = 28 ( cm )

Cạnh tờ giấy hình vuông greed color là :

28 : 4 = 7 ( centimet )

Diện tích tờ giấy greed color là :

7 x 7 = 49 ( cm2)


Chu vi tờ giấy hình chữ nhật màu đỏ là :

(9 + 5) x 2 = 28 ( cm )

Cạnh tờ giấy hình vuông màu xanh là :

28 : 4 = 7 ( centimet )

Diện tích tờ giấy blue color là :

7 x 7 = 49 ( cm2)

Đáp số: ................................

P/s tham khảonha


Chu vi của tờ giấy hình chữ nhật red color là : ( 9 + 5 ) x 2 = 28 (cm )Vì chu vi của tờ giấy hình chữ nhật bởi chu vi tờ giấy hình chữ nhật ngươi xanh bắt buộc , 1 cạnh của tờ giấy blue color làlà: 28 : 4 = 7 ( centimet )Diện tích của tờ giấy màu xanh da trời là : 7 x 7 = 49 ( cm2)Đáp số : 49 cm2


bản thân nha:

bài giải

Chu vi tờ giấy red color là:

(9+5) x2=28 (cm)

do đề bài là chu vi tờ giấy màu đỏ bằng chu vi tờ giấy màu xanh,mà chu vi của tờ giấy red color là 28cm cho nên vì thế chu vi của tờ giấy màu xanh lá cây cũng bằng 28cm

Một cạnh của tờ giấy màu xanh da trời là:

28:4=7(cm)

diện tích s của tờ giấy màu xanh lá cây là:

7 x7=49(cm2)

Đáp số:49 cm2


chu vi tờ giấy red color là:

(9+5)x2=28(cm)

cạch của tờ giấy màu xanh lá cây là:

28:4=7(cm)

diện tích của tờ giấy màu xanh là:

7x7=49(cm2)

đáp số :49 cm2

k bản thân nha


Chu vi tờ giấy hình chữ nhật red color là : (9 + 5) x 2 = 28 ( centimet )

Cạnh tờ giấy hình vuông màu xanh da trời là : 28 : 4 = 7 ( cm )

Diện tích tờ giấy greed color là : 7 x 7 = 49 ( cm2)

Đáp số: ..................

hok tốt


Chiều nhiều năm của cạnh trước tiên :

13,6 + 1,8 = 15,4 (cm)

Chiều dài của cạnh thứ cha :

15,4 + 2,3 = 17,7 (cm)

Chu vi của tam giác đó :

13,6 + 15,4 + 17,7 = 46,7 (cm)

Đáp số:.............


Tờ giấy hình chữ nhật red color có có chiều nhiều năm là 9cm,chiều rộng 5cm.Tờ giấy hình vuông màu xanh da trời có chu vi bằng chu vi bằng chu vi của tờ giấy màu sắc đỏ.Tính diện tích của tờ giấy color xanh?

ai trả lời mik k


tờ giấy hình chữ nhật red color có chiều daifm9cm,chiều rộng lớn 5cm.tờ giấy hình vuông màu xanh có chu vi bằng chu vi của tờ giấy color đỏ.tính diện tích của tờ giấy color xanh


tờ giấy hình chữ nhật red color có chiều lâu năm 9cm,chiều rộng 5cm.Tờ giấy hình vuông greed color có chu vi bởi chu vi của tờ giấy màu đỏ . TÍNH DIỆN TÍCH của tờ giấy color xanh


Tờ giấy hình chữ nhật red color có chiều dài 9cm,chiều rộng 5cm.Tờ giấy hình vuông màu xanh có chu vi bởi chu vi của tờ giấy nhưng mà đỏ.

Xem thêm: Ảnh Chế Messi Và Ronaldo - Ảnh Chế: Messi Và Ronaldo: Thanos Nào Ngầu Hơn

Tính diện tích s của tờ giấy màu sắc xanh.


Tờ giấy hình chữ nhật red color có chiều dài 9cm,chifeeuf rộng lớn 5cm.Tờ giấy hình vuông greed color có chu vi bởi chu vi củatờ giấy màu đỏ.Tính diện tích của tờ giấy màu xanh.

Các bạn nhớ gọi kĩ đề rồi mớilàm nhé.Ainhanh cùng đúng tốt nhất mình đang tick cho.


Tờ giấy hình chữ nhật red color có chiều dài 9cm chiều rộng 5cm.Tờ giấy hình vuông màu xanh có chu vi bởi chu vi bởi chu vi của towfgiaays color đỏ. Tính diện tích s của tờ giấy màu xanh


Tờ giấy red color hình chữ nhật có chiều dài 9cm, chiều rộng 5 cm. Tờ giấy hình vuông màu xanh da trời có chu vi bởi chu vi của tờ giấy màu đỏ. Tính diện tích của tờ giấy màu sắc xanh.


Tờ giấy hình chữ nhật red color có chiều nhiều năm 9cm, chiều rộng lớn 5cm. Tờ giấy hình vuông greed color có chu vi bằng chu vi tờ giấy color đỏ. Tính diện tích s tờ giấy màu sắc xanh


Tờ giấy hình chữ nhật red color có chiều nhiều năm 9cm, chiều rộng 5cm. Tờ giấy hình vuông màu xanhcos chu vi bằng chu vi tờ giấy màu sắc đỏ. Tính diện tích của color giấy xanh.