Xem Ngày Tốt Hoàng Đạo Tháng 9 Năm 2017

Để giúp quý khách thuận tiện trong việc xem ngày tốttháng 9 năm 2017 cũng giống như thuận tiện trong việc so sánh những ngày vào thời điểm tháng 9/2017 cùng với nhau. Cửa hàng chúng tôi đã Tổng hòa hợp tất một ngày dài đẹp hồi tháng 92017 cũng tương tự đưa ra những ngày chưa xuất sắc trong tháng.

Trong trường phù hợp quý chúng ta không buộc phải xem ngày giỏi tháng 9 năm 2017 tốt xem ngày rất đẹp tháng 9 năm 2017 bởi vì đã có ý định tiến hành quá trình vào một ngày rõ ràng trong mon 9, quý bạn vui miệng tìm mang lại ngày khớp ứng và lựa chọn xem chi tiết hoặc chọn lý lẽ Xem ngày tốt xấu để xem một ngày cố kỉnh thể.


Bạn đang xem: Xem ngày tốt hoàng đạo tháng 9 năm 2017

Xem ngày tốt tháng 10 năm 2017


Xem ngày tốt tháng 11 năm 2017


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập đúng đắn thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU trong THÁNG 9 NĂM 2017


Lịch dương

1

Tháng 9


Lịch âm

11

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Tân Mão, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 9


Lịch âm

12

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Thìn, mon Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 9


Lịch âm

13

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Quý Tỵ, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

4

Tháng 9


Lịch âm

14

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày gần cạnh Ngọ, mon Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 9


Lịch âm

15

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Ất Mùi, mon Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

6

Tháng 9


Lịch âm

16

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Bính Thân, mon Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

7

Tháng 9


Lịch âm

17

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Đinh Dậu, mon Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

8

Tháng 9


Lịch âm

18

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tuất, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

9

Tháng 9


Lịch âm

19

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Hợi, mon Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

10

Tháng 9


Lịch âm

20

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Canh Tý, mon Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 9


Lịch âm

21

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Tân Sửu, mon Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 9


Lịch âm

22

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, mon Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 9


Lịch âm

23

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Quý Mão, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 9


Lịch âm

24

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày tiếp giáp Thìn, mon Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 9


Lịch âm

25

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Ất Tỵ, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 9


Lịch âm

26

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Bính Ngọ, mon Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

17

Tháng 9


Lịch âm

27

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Đinh Mùi, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

18

Tháng 9


Xem thêm: Hướng Dẫn Trồng Và Chăm Sóc Hoa Phong Lan, Hướng Dân Chăm Sóc Lan Mau Ra Rễ

Lịch âm

28

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, mon Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 9


Lịch âm

29

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Dậu, mon Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 9


Lịch âm

1

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 9


Lịch âm

2

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, mon Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

22

Tháng 9


Lịch âm

3

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

23

Tháng 9


Lịch âm

4

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, mon Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 9


Lịch âm

5

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày gần kề Dần, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 9


Lịch âm

6

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 9


Lịch âm

7

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 9


Lịch âm

8

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Đinh Tỵ, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

28

Tháng 9


Lịch âm

9

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

29

Tháng 9


Lịch âm

10

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

30

Tháng 9


Lịch âm

11

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Trên đấy là Tổng đúng theo ngày giỏi tháng 9 năm 2017 mà công ty chúng tôi muốn nhờ cất hộ đến những bạn. Tuy nhiên, một ngày tốt cũng chỉ phù hợp với một vài tuổi cũng giống như các công việckhác nhau. Cụ nên, khi thâu tóm được ngày xuất sắc xấu trong tháng 9/2017 thì bạn phải tra cứu: xem ngày giỏi hợp tuổi để sở hữu kết quả chi tiết và đúng mực nhất mang đến mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ trong NĂM 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 1năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 7năm 2021

♦Ngày tốt tháng hai năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 8 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 3 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc tháng 9 năm 2021

♦Ngày tốt tháng 4 năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 10 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 5 năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 11 năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 6năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 12 năm 2021


Xem tử vi 2021


NamNữ
Xem ngay

Xem tử vi phong thủy hàng ngày


Ngày sinh
123456789 10111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
2021202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Sim điện thoại cảm ứng thông minh có bắt buộc là công trình phong thủy?
Mỗi con số trong hàng sim điện thoại cảm ứng đều mang những năng lượng riêng, tùy theo trật từ của hàng số mà lại Sim smartphone có thể ảnh hưởng tới bạn theo hướng tốt (Cát) tuyệt xấu (hung)
*
Dùng khiếp dịch chọn sim phong thủy tốt cho 4 đại nghiệp đời người!
Bằng những lưu ý quẻ dịch sim tốt cho 4 đại nghiệp, chúng ta có thể chọn hàng sim tử vi phong thủy hợp tuổi thỏa mong muốn cung cấp công danh, tài vận, tình duyên nhà đạo hay giải hòa vận hạn
*
Tìm phát âm về Sao Thủy vào 12 cung hoàng đạo
*
Tìm phát âm về Sao Kim vào 12 cung hoàng đạo
*
Các nhiều loại cung là gì? thực sự về 4 Nguyên tố cùng 3 nhóm tính chất
*
Đặc điểm 12 cung hoàng đạo lúc yêu và ma thuật từ bỏ sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để tìm hiểu mình thuộc cung hoàng đạo nào và tín hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình yêu 12 cung hoàng đạo để tìm một nửa phù hợp của bạn
*
Đặc điểm tính biện pháp 12 cung hoàng đạo nam cô gái thu hút nhất
*
Thiên Bình và song Tử tất cả phải hai bạn trẻ tâm đầu ý hợp giành riêng cho nhau?
*
Giải mã bạn dạng đồ sao cá nhân và giải đáp đọc phiên bản đồ sao miễn phí
*
Tính bí quyết cung Thiên Bình nam phụ nữ có điểm gì quan trọng đặc biệt và thu hút?

Xem ngày tốt xấu