NGHI THỨC TỤNG NIỆM HẰNG NGÀY CỦA HAI GIỚI XUẤT GIA VÀ TẠI GIA


Hôm nay là ngày … tất cả đệ tử chúng nhỏ thành vai trung phong quỳ trước Phật đài tác lễ sám ăn năn cầu an, tụng tởm Hạnh Nguyện Bồ-tát Quán cầm Âm, kính cẩn bậc thầy cha cõi, chí tâm, chí thành cầu xin sám hối, tất cả tội lỗi nỗ lực ý xuất xắc vô tình đã tạo thành trong quá khứ cũng như hiện tại, hết thảy đều được tiêu trừ.

Bạn đang xem: Nghi thức tụng niệm hằng ngày của hai giới xuất gia và tại gia


Cúi ý muốn Tam Bảo thường ở mười phương quang đãng giáng đạo tràng chứng minh cho lòng thành của bọn chúng con, khiến cho chúng con oan khiên chấm dứt sạch, bệnh dịch căn thuyên giảm, gia quyến an khang, tin tưởng Tam Bảo càng sâu, trung khu từ so với chúng sinh tăng trưởng.
Nguyện đến chánh pháp được viral khắp chốn, lời Phật dạy được phổ cập muôn nơi, bạn người từ vứt tham, giận, mê mệt mê, tưới tẩm trường đoản cú bi, hạnh phúc, mếm mộ đùm bọc trợ giúp lẫn nhau, làm lành lánh dữ, nuốm giới ngừng nghiệp binh đao, muôn chủng loài an vui giải thoát.
Tất cả môn sinh chúng nhỏ thành vai trung phong quỳ trước Phật đài đồng sám hối cầu siêu, hồi hướng cho các hương linh, anh linh những oan hồn uổng tử, các chiến sĩ trận vong, các anh hùng nghĩa tử được thính pháp nghe kinh, được thừa tư công đức, phát trọng điểm tỉnh giác, lìa khổ về tối tăm, khởi niệm trường đoản cú bi, xa vắng đường dữ, tin sâu Tam Bảo, tin cõi Phật an vui.
Khắp nguyện: Kẻ mất khôn xiết thăng, tín đồ còn phúc lạc, chúng sinh được ngấm nhuần mưa pháp, mọi tín đồ đều bệnh ngộ Phật thừa.
Tôi nghe như vầy. Một thời đức Phật ở chùa Kỳ Viên vị Cấp Cô Độc, hoàng thái tử Kỳ-đà phát trung ương hiến cúng. Vào sáng sủa hôm nọ, ông cấp cho Cô Độc cùng rất năm trăm cư sĩ thuần thành viếng thăm, đảnh lễ ngài Xá-lợi-phất, rồi ngồi một bên. Ngài Xá-lợi-phất dùng nhiều phương tiện, thuyết pháp khai tâm cho các cư sĩ, đem về niềm vui với sự khát ngưỡng đối với Tam bảo với sự thực tập tuyến đường chuyển hóa.O
Ngài Xá-lợi-phất hướng dẫn tất cả đến viếng đức Phật, đầu thành năm vóc, đảnh lễ chân Người, rồi ngồi một bên, an trú thiết yếu niệm. Gắng Tôn quan tâm dạy bảo mọi người những điều chính yếu mà bạn tại gia buộc phải siêng thực hành, để được an vui.
Này những đệ tử, cư sĩ tại gia sống đời thanh cao, duy trì gìn trọn vẹn năm điều đạo đức, tu tập rất đầy đủ bốn trung khu cao thượng, rất có thể đạt được một cách thuận tiện phước và niềm hạnh phúc ở trong bây giờ và biết chắc hẳn rằng không còn rơi rớt trong những nẻo ác: Địa ngục, ngạ quỷ cùng loài động vật trong kiếp tương lai. Đồng thời, tín đồ ấy đã được chắc chắn là dự vào dòng thánh sinh hoạt quả sản phẩm nhất.O
Đạo đức thứ nhất: Phật tử ngay tại nhà quyết trung tâm xa lìa đa số sự làm thịt hại, buông vứt vũ khí, chấm dứt bạo động, tu tập từ bi, yêu đương xót rất nhiều loài, bảo vệ thiên nhiên, biết sinh sống hổ thẹn, lương trọng tâm trong sáng. Nhờ vào thực tập đúng, Phật tử tại gia nhổ tận nền tảng gốc rễ tâm niệm giết thịt hại, sinh sống trong hạnh phúc và sự an vui.O
Đạo đức sản phẩm hai: Phật tử ngay tại nhà quyết trung khu xa lìa hầu như sự trộm cắp, tôn trọng cài đặt hợp pháp của người, đông đảo gì quán triệt thì không được lấy; vui thích bố thí, cứu tín đồ giúp đời quá qua nghèo khổ; lúc bố thí thì không ước đền đáp. Nhờ thực tập này, Phật tử trên gia không xẩy ra tâm lý tham lam, bỏn sẻn, keo kiết che lấp, sinh sống trong liêm khiết, nhiều lòng vị tha.O
Đạo đức thứ ba: Phật tử tại nhà quyết tâm xa lìa dâm tà ngoại tình, sinh sống hạnh thông thường thủy, bảo vệ hạnh phúc toàn bộ mọi tín đồ trong sự bảo lãnh của cha và mẹ, hoặc cả phụ thân mẹ, hoặc anh chị em em, hoặc mặt sui gia, hoặc người đồng tính, hoặc vợ ck con của mình và người, cả kẻ cuồng dâm, bạo lực gia đình, hoặc kẻ cung cấp phấn. Nhờ vào thực tập này, Phật tử trên gia không xẩy ra tâm lý trải nghiệm thấp kém làm mất đi hạnh phúc.O
Đạo đức sản phẩm tư: Phật tử tại nhà quyết trọng điểm xa lìa hồ hết lời dối gạt, xong nói hỗn - tuyên tía sự thật, ko nói phân chia rẽ - nói lời xây dựng, không nói thô lỗ - nói lời kế hoạch sự, ko nói tán phễu - nói lời lợi lạc. Nhờ vào thực tập này, môn đệ áo white an trú bao gồm niệm, xứng đáng tin cậy, uy tín tăng trưởng.O
Đạo đức thiết bị năm: Phật tử ngay tại nhà quyết vai trung phong xa lìa rượu với ma túy, các chất khiến say; kết thúc thói quen trải nghiệm độc tố; không tham tài sản xuất, sắm sửa các chất độc này. Nhờ thực tập này, đệ tử áo trắng duy trì gìn sức khỏe và sống hạnh phúc với người thân trong gia đình thương.O
Này các đệ tử, làm tín đồ áo trắng, sinh sống đời trên gia, hãy nỗ lực giữ năm điều đạo đức vừa được tuyên thuyết, để sống hạnh phúc với tương đối nhiều phước báo trong bây giờ và mai sau.
Này các đệ tử, hãy lắng lòng nghe Như Lai giảng dạy phương thức đạt được tư tâm cao thượng trong hiện tại này, một cách thuận tiện với nhiều giá trị.
Tâm hùng vĩ một: Phật tử trên gia quán niệm Như Lai là bậc Giác ngộ không còn dính mắc, bậc Minh Hạnh Túc, là bậc Thiện Thệ, bậc thế gian Giải, bậc Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, là Thiên Nhân Sư, là Phật, nuốm Tôn. Nhờ quán niệm này, vọng tâm, dục niệm thảy hầu hết tiêu diệt; không thể yếu tố bất thiện, uế nhiễm, sầu khổ, lo âu hình ảnh hưởng, bỏ ra phối. Nhờ tiệm tưởng Phật, chổ chính giữa được lắng trong, đạt an vui lớn.O
Tâm cao thượng hai: Phật tử tại gia cửa hàng niệm chính pháp được Phật đào tạo tài tình dễ dàng hiểu, có tác dụng lớn mang đến giải thoát các sự thống khổ và các phiền não; trung ương được thư thái, không bị nóng bức, an vui lâu dài.O
Tâm hùng vĩ ba: Phật tử tại gia tiệm niệm Tăng đoàn của đức Như Lai, đi bên trên nẻo thiện, thánh đạo chân chánh, phía theo giáo pháp, thực tập giáo pháp, sống đúng giáo pháp. Tất cả vị đã hội chứng quả A-la-hán, quả A-na-hàm, quả Tư-đà-hàm, trái Tu-đà-hoàn, hoặc đang trên đường đạt những quả ấy. Tăng đoàn gồm đủ tư đôi, tám bậc, thành quả đạo đức, thiền định, trí tuệ, giải thoát cũng giống như tri con kiến giải thoát. Thánh chúng như vậy đáng được tôn kính, phụng sự, thờ dường, là ruộng phước xuất sắc cho đời gieo trồng.O
Tâm hùng vĩ bốn: Phật tử tại gia tiệm niệm giới cơ chế được Phật giảng dạy không tồn tại khuyết điểm, không bị tỳ vết, không bị dơ uế, có tác dụng lớn bảo lãnh đạo đức, giúp người giữ giới an trú vững vàng chãi vào cảnh giới Phật. Giới này thanh cao vốn được nhân hậu trí khen ngợi, tiếp nhận, thực tập, truyền bá.O
Này những đệ tử, đề xuất ghi nhớ rằng lúc thực tập được bốn tâm cao thượng một biện pháp trọn vẹn là đã xong các nẻo xấu ác, không thể đọa lạc địa ngục, ngạ quỷ và loài súc sanh, đào bới chứng đắc trái Tu-đà-hoàn, ngay trong hiện nay tại. Tín đồ đệ tử ấy đi về nẻo giác, gửi hóa phiền não, tịnh tâm thân tâm; qua lại buổi tối đa bảy lần sinh tử trong cõi trời bạn là rất có thể đạt giác ngộ, giải thoát, không thể khổ đau.

Xem thêm: Tranh Vẽ Mầm Non Cho Cầu Thang Đẹp, Trang Trí Cầu Thang Mầm Non Đẹp Mắt, Sinh Động


Sau khi tuyên thuyết năm điều đạo đức, bốn tâm cao thượng, cố kỉnh Tôn niềm nở trùng tuyên tóm tắt bởi một bài xích kệ dễ nắm bắt sau đây:
Nghe Phật dạy xong, ngài Xá-lợi-phất, cấp Cô Độc với năm trăm cư sĩ cảm thấy hân hoan, phân phát nguyện tuân theo những điều Phật dạy, đôi khi phát nguyện truyền tay lời Phật, mang về lợi lạc mang lại khắp phần đa người.OOO
Là tín đồ đệ tử Phật, ngày đêm cần chí thành, nhớ nghĩ về và tứ duy, về tám điều giác ngộ, của các bậc Bồ-tát.O
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ NHẤT: thế gian vốn vô thường, cõi nước rất muốn manh, tư đại lại khổ không, năm nóng là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, đưa dối không tồn tại chủ, vai trung phong là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội, trường hợp quán gần cạnh như thế, dần dần hồi lìa tử sinh.O
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ HAI: Tham ao ước nhiều là khổ, bao sống chết nhọc nhằn, đa số từ tham dục khởi, giả dụ ít ý muốn biết đủ, thân trọng tâm được an lành.O
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ BA: Tâm nếu như không thỏa mãn, chỉ lo bài toán tham cầu, sẽ tạo thêm tội ác, Bồ-tát hay quán xét, thường mong ít biết đủ, vui cảnh nghèo giữ đạo, mang trí tuệ có tác dụng đầu.O
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ TƯ: Lười biếng đề nghị sa đọa, bắt buộc thường toàn cầu tấn, nhằm phá trừ phiền não, nhiếp phục tứ chúng ma, xa lìa chốn tối tăm.O
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ NĂM: dở người si bắt buộc sinh tử, Bồ-tát thường nên nhớ, luôn học rộng lớn nghe nhiều, để tăng trưởng trí tuệ, nhằm mục đích thành tựu biện tài, rồi đem niềm vui lớn, giáo hóa cho số đông người.O
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ SÁU: bần cùng hay ân oán giận, hay gieo nhiều tội lỗi, Bồ-tát luôn luôn san sẻ, bình đẳng với đa số người, ko nhớ mang lại quá khứ, không đáng ghét một ai.O
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ BẢY: Tham ao ước rất tai hại, mặc dù thân ở cầm cố gian, mà lại không lây nhiễm dục lạc, thường xuyên nhớ nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, chí nguyện fan tu hành, luôn luôn giữ đạo vào sạch, triển khai hạnh thanh tịnh, trường đoản cú bi cùng với muôn loài.O
ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ TÁM: Sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não khôn cùng tận, bắt buộc phát trung khu Bồ-đề, tu hành ước giải thoát, độ không còn thảy muôn loài, nguyện thay thế sửa chữa chúng sinh, gánh chịu nhiều đau khổ, để cho muôn loài vật, đều bình an hạnh phúc.O
Tám điều nói trên đây, chư Phật và Bồ-tát, vẫn tự mình giác ngộ, dựa vào tinh tấn hành trì, tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền Bát-nhã, mau mang lại bờ giải thoát, rồi giáo hóa chũm gian, độ tất cả chúng sinh, đem tám điều giác ngộ, chỉ dạy dỗ cho phần đông người, biết được sinh tử khổ, xa lìa năm dục lạc, tu theo Bát thiết yếu đạo. Này tứ chúng đệ tử, tư duy tám điều này, sẽ thuận tiện tỉnh giác, khử được vô lượng tội, thẳng tiến trái Bồ-đề, mau thành tựu Phật pháp, xa lìa đường sinh tử, thường xuyên an nhiên thanh nhàn.O
Quy y Phật, chúng bé nguyện suốt thời gian sống tôn trọng kính bái tu theo đức Phật ham mê Ca Mâu Ni, là vị thầy ngộ ra sáng xuyên suốt của chúng con. Quy y Phật rồi, chúng nhỏ không tu theo trời, thần, quỷ vật, tuy nhiên vẫn tôn trọng bằng tình fan trong cuộc sống.
Quy y Pháp, chúng bé nguyện suốt cả quảng đời tôn trọng, giao lưu và học hỏi và tu theo lời dạy dỗ của Phật. Quy y Pháp rồi, chúng bé không tu theo ngoại đạo tà giáo, nhưng lại vẫn tôn trọng bởi tình người trong cuộc sống.
Quy y Tăng, chúng con nguyện suốt thời gian sống tôn trọng tu theo Tăng sĩ chỉ dẫn đúng theo chánh pháp Như lai. Quy y Tăng rồi, chúng nhỏ không say đắm mê có tác dụng thân với đội dữ chúng ta ác, nhưng lại vẫn tôn trọng bằng tình tín đồ trong cuộc sống.
Đất nước việt nam trên tư ngàn năm văn hiến, dựa vào biết phạt huy tinh thần đoàn kết dân tộc, tôn trọng thoải mái dân chủ tự do về gớm tế, chính trị và văn hóa truyền thống đạo đức trung khu linh. Nhì triều đại Lý-Trần là đường nét son vàng sáng chói, đã mở ra trang sử bắt đầu nhờ biết đưa Phật pháp vào đời, giúp mọi người sống trong cơm no áo ấm, phấn chấn sống đoàn kết, đùm bọc trợ giúp lẫn nhau bằng tình fan trong cuộc sống với trái tim yêu thương thương và hiểu biết.
“PHẬT TỬ CHÙA THIÊN KHÁNH, NGUYỆN NOI GƯƠNG PHẬT THÍCH CA MÂU NI, DẤN THÂN TU HỌC PHƯỚC HUỆ TRANG NGHIÊM.
DÂN TỘC NƯỚC VIỆT NAM, PHÁT HUY TINH THẦN có ĐẠO VÀO ĐỜI, vì HAI TRIỀU ĐẠI LÝ-TRẦN SÁNG LẬP”.
Ngày hôm nay đất nước ta thường xuyên phát huy truyền thống “tốt đạo đẹp đời” nhưng ông phụ thân ngày xưa sẽ dày công nuôi dưỡng, khuyên nhủ mọi tín đồ biết tin sâu nhân quả, giữ gìn năm điều đạo đức và tu mười điều thiện lành giỏi đẹp, nhằm dân chúng an cư lạc nghiệp theo lời Phật dạy.
Chúng nhỏ Phật tử miếu Linh Xứng xin thực tâm phát nguyện, ngưỡng mong chư Phật, chư Bồ-tát, chư hiền đức Thánh tăng quang đãng giáng đạo tràng từ bỏ bi gia hộ, minh chứng để mang đến chúng con tu học mang lại ngày thành quả viên mãn new thôi.OOO
*
phản hồi (0 sẽ gửi)
*

*
NÓI XẤU NGƯỜI KHÁC

*
Nghi Thức Tụng ghê Bồ-Tát Quán nỗ lực Âm (Kinh Phật cho tất cả những người Tại Gia)

*
*
BỐ THÍ THIÊNG LIÊNG VÀ BỐ THÍ PHÀM TỤC trong Phật giáo Theravada (Don sacré et don profane dans le Theravada) Parawahera Chandaratana

ăn chay bố thí chanh niem chùa giác ngộ giác ngộ hạnh phúc khanh hoa khóa tu ngày an nhàn nhân trái phật giáo thái bình thích nhật tự thiền thiền định từ bỏ bi từ thiện vô thường vu lan xuống tóc gieo duyên
Xin hãy nhập tên truy vấn và thư điện tử mà các bạn đã dùng để làm đăng ký. Ví như tên truy cập và e-mail tồn tại trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, bạn sẽ nhận được tin tức để đặt lại mật khẩu đăng nhập của bạn.
trang chủ | điện thoại site | gác sách Đạo Phật ngày này | Sách của thầy ham mê Nhật tự | thắc mắc Pháp âm | Phiên bản cũ | Archive
gmail.com