Sách giáo khoa song ngữ

*
✅✅✅Nhà xuất bản Giáo dục vn đã gồm công văn số: 1114/NXBGDVN ngày 18 tháng 07 năm 2014 V/v xây đắp bộ sách giáo khoa Toán song ngữ Việt – Anh năm học 2014 – 2015. Cỗ sách nhằm mục đích mục đích cung ứng phát triển kỹ năng tiếp xúc và kĩ năng sử dụng tiếng Anh như một giải pháp để học tập toán.

Nội dung cuốn sách được biên soạn, biên dịch theo đúng cấu trúc, câu chữ và lịch trình của sách giáo khoa đang rất được NXBGDVN xuất bản, vạc hành hiện thời và để giúp các em mỗi bước làm thân quen với câu hỏi học toán bởi tiếng Anh: từ các việc biết hiểu từ toán, biết viết những phép tính đến việc tận dụng vốn kỹ năng và kiến thức toán đang học vào vấn đề học toán và những môn học tập khác; bởi vậy cuốn sách hoàn toàn tương xứng cho câu hỏi dạy cùng học trong công ty trường.

Để thỏa mãn nhu cầu kịp thời nhu yếu của giáo viên, học viên trong tỉnh một cách vừa đủ bộ tài liệu sách giáo khoa toán tuy nhiên ngữ Việt – Anh ship hàng năm học năm trước – 2015, những Sở giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo đã thông báo cho những đơn vị giáo dục biết và phổ biến đến giáo viên, học sinh đăng ký cài đặt và mặt khác đặt mua để dùng vào thư viện trường học giao hàng cho vấn đề giảng dạy.

*

*

*

*

STTTên sáchGiá bìa
1Toán 3(Song ngữ Việt-Anh) 42,000
2Toán 4(Song ngữ Việt-Anh) 42,000
3Toán 5(Song ngữ Việt-Anh) 42,000
4Toán 6/1(Song ngữ Việt-Anh) 30,000
5Toán 6/2(Song ngữ Việt-Anh) 23,000
6Toán 7/1(Song ngữ Việt-Anh) 34,000
7Toán 7/2(Song ngữ Việt-Anh) 22,000
8Toán 8/1(Song ngữ Việt-Anh) 32,000
9Toán 8/2(Song ngữ Việt-Anh) 32,000
10Toán 9/1(Song ngữ Việt-Anh) 30,000
11Toán 9/2(Song ngữ Việt-Anh) 32,000
12Đại số 10(Song ngữ Việt-Anh) 41,000
13Hình 10(Song ngữ Việt-Anh) 25,000
14Đại số & G.tích 11(Song ngữ Việt-Anh) 45,000
15Hình học 11(Song ngữ Việt-Anh) 32,000
16Giải tích 12(Song ngữ Việt-Anh) 38,000
17Hình học tập 12(Song ngữ Việt-Anh) 27,000

*