Trả Tiền Thuế Của Quý Vị

Tình Trạng Khoản giao dịch Tác Động kinh tế tài chính Lần Thứ bố Đã gồm Sẵn

Tìm hiểu thời điểm mà khoản giao dịch Tác Động tài chính của khách hàng được lên lịch gửi đi hoặc bao giờ và bằng cách nào shop chúng tôi đã giữ hộ nó với vận dụng Nhận thanh toán giao dịch Của Tôi. Nhận giao dịch thanh toán Của Tôi được update mỗi ngày một lần, thường xuyên là qua đêm.

Bạn đang xem: Trả tiền thuế của quý vị

Nhận Khoản thanh toán Của Tôi (tiếng Anh)

Đừng điện thoại tư vấn cho fastmeloxicam.com. Các trợ lý điện thoại của shop chúng tôi không có thông tin ngoài những gì gồm sẵn trên fastmeloxicam.com.

Nhận giúp đỡ với ứng dụng này trong Câu Hỏi Thường gặp cho Nhận giao dịch thanh toán Của Tôi (tiếng Anh).

Thông tin thanh toán giao dịch trước đây không còn tồn tại sẵn vào Nhận thanh toán Của Tôi. Xem Tình Trạng Thanh Toán trước tiên và sản phẩm Hai.

Trong trang này:

Lịch Trình Thanh Toán

Vòng giao dịch thanh toán Tác Động kinh tế tài chính thứ ba đang được gửi theo từng giai đoạn.

Mỗi tuần công ty chúng tôi sẽ gửi khoản thanh toán giao dịch thứ tía cho những cá nhân đủ điều kiện trong lúc shop chúng tôi tiếp tục xử lý những tờ khai thuế. Ví như quý vị chưa nhận được thanh toán giao dịch nào, điều ấy không tức là quý vị sẽ không còn nhận được.

Thanh toán được gửi trực tiếp hoặc thư bên dưới dạng ngân phiếu hoặc thẻ ghi nợ (tiếng Anh).

Chúng tôi vẫn gửi thông tin 1444-C fastmeloxicam.com qua thư cho tất cả những người đã cảm nhận khoản thanh toán giao dịch Tác Động kinh tế thứ ba.

Thanh Toán cộng Thêm

Thanh toán cộng thêm là các khoản thanh toán bổ sung chúng tôi đã gửi cho đều người:

Đã nhận ra khoản thanh toán tác động tài chính thứ ba dựa vào tờ khai thuế năm 2019 hoặc thông tin nhận được từ SSA, RRB hoặc VACó thể đủ điều kiện nhận khoản thanh toán giao dịch cộng thêm dựa vào tờ khai thuế năm 2020 của họ

Chúng tôi sẽ tự động hóa đánh giá bán tính đủ điều kiện của quý vị để dìm khoản thanh toán cộng thêm bằng phương pháp sử dụng tờ khai năm 2020 của quý vị.

Xem thêm: Tin Bóng Đá Quốc Tế - Tin Tức Bóng Đá Quốc Tế 24H

fastmeloxicam.com đang làm việc với những cơ quan liên bang để sở hữu được thông tin cập nhật cho tín đồ nhận để đảm bảo chúng tôi vẫn gửi thanh toán tự động cho không ít người dân nhất bao gồm thể. Thông tin thêm về thời điểm những khoản giao dịch này đã được tiến hành được cung ứng trong bản tin tạo ra (tiếng Anh) vào ngày 30 tháng 3 và bản tin gây ra (tiếng Anh) vào ngày 14 mon 4.

Số Tiền với Tình Trạng thanh toán giao dịch của Quý Vị

Để search số tiền giấy khoản thanh toán giao dịch thứ ba, hãy chế tác hoặc xem tài khoản trực đường của quý khách hoặc tham khảo Thông Báo 1444-C của fastmeloxicam.com mà cửa hàng chúng tôi đã gửi vào thư sau khi gửi khoản thanh toán.

Nếu quý khách được gửi Khoản giao dịch Tác Động tài chính cộng thêm sau khoản thời gian tờ khai thuế năm 2020 của khách hàng được xử lý:

Số tiền tài khoản giao dịch thứ ba lúc đầu sẽ không thể hiển thị trong tài khoản trực con đường của quý vị nữa. Quý vị đang chỉ thấy số tiền tài khoản giao dịch cộng thêm của mình.Tình trạng của khoản giao dịch thanh toán thứ ba ban sơ của quý khách sẽ không thể hiển thị trong Nhận giao dịch Của Tôi nữa. Quý vị sẽ chỉ thấy tình trạng giao dịch cộng thêm của mình.

Thông Báo Tình Trạng

Quý vị đang thấy giữa những thông báo sau khoản thời gian sử dụng Nhận giao dịch Của Tôi:


Your payment has been scheduled & it will be sent on the date shown by direct deposit or mail. If your payment is by mail, you will receive a debit thẻ or a check. The amount of your third Economic Impact Payment is not shown. (Thanh toán của quý vị đã có được lên lịch cùng nó sẽ tiến hành gửi vào trong ngày được thể hiện bởi tiền nhờ cất hộ trực tiếp hoặc thư. Nếu thanh toán của quý vị bởi thư, quý khách sẽ cảm nhận thẻ ghi nợ hoặc ngân phiếu. Số tiền của Khoản giao dịch Tác Động kinh tế thứ cha của quý vị không hiển thị.)

hoặc

You"re eligible, but a payment has not been processed và a payment date isn"t available yet. (Quý vị đủ điều kiện, nhưng giao dịch chưa được xử trí và chưa xuất hiện ngày thanh toán.)
Your return was processed. We don"t have account information available for you và your payment has not been issued yet. (Tờ khai của quý vị đã được xử lý. Chúng tôi không bao gồm sẵn tin tức tài khoản của quý vị và thanh toán của quý vị không được phát hành.)

hoặc

The Postal Service was unable to lớn deliver the third Economic Impact Payment and returned it to lớn the fastmeloxicam.com. (Dịch Vụ Bưu Điện thiết yếu gửi khoản thanh toán giao dịch Tác Động kinh tế tài chính thứ cha và trả lại cho fastmeloxicam.com.)

Đễ thêm bỏ ra tiết, xem câu hỏi thường gặp mặt cho phải Thêm thông tin (tiếng Anh).


Tình Trạng Thanh Toán đầu tiên và sản phẩm công nghệ Hai

Khoản giao dịch Tác Động gớm Tế thứ nhất và thiết bị hai không hề xuất hiện trong Nhận giao dịch thanh toán Tủa Tôi.

Để biết tin tức về những khoản thanh toán giao dịch này, hãy xem hoặc tạo thông tin tài khoản trực tuyến đường của quý vị. Quý vị cũng rất có thể tham khảo thông báo 1444 cho lần thanh toán trước tiên và thông báo 1444-B cho lần thanh toán thứ hai. fastmeloxicam.com đang gửi những thông tin này qua thư đến showroom lưu trong hồ sơ của quý vị.

Không nhấn Được Khoản thanh toán Đầu Tiên và Thứ Hai? Yêu mong Tín Thuế Trợ Cấp hồi phục năm 2020.

Nếu quý vị không nhận được không thiếu số tài chánh khoản thanh toán thứ nhất hoặc trang bị hai, quý vị có thể đủ điều kiện để yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp phục sinh năm 2020 và buộc phải nộp tờ khai thuế năm 2020, ngay cả khi quý vị không sẽ phải nộp.

Khoản giao dịch Tác Động tài chính thứ ba sẽ không sử dụng để tính Khoản Tín Thuế Trợ Cấp phục sinh năm 2020.