Tượng phật dược sư lưu ly

Tượng Phật Dược Sư bởi Lưu Ly 20cm.——————–Phật Dược Sư là vị Phật rất không còn xa lạ với chúng sanh làm việc cõi Ta Bà này, lân cận Phật đam mê Ca cùng Phật A Di Đà. Với 12 lời nguyện bự cứu độ chúng sanh sinh hoạt cõi ta bà, vào đó đa số nói mang đến việc tương hỗ chúng sinh thoát khỏi hoạn nạn, đói khát, dịch tật… mà bọn chúng sanh ở cõi Ta Bà thường chạm chán nhiều cảnh khổ cực này nên tương đối nhiều người nương vào Dược Sư Phật sẽ được thoát khổ.

Bạn đang xem: Tượng phật dược sư lưu ly


Từ khóa: bảy tượng phật dược sư, Phật dược sư lưu giữ ly, phật dược sư đẹp, thất phật dược sư bằng lưu ly, tượng dược sư quang đãng vương phật, tượng dược sư đài loan, tượng phật bởi lưu ly đẹp, tượng phật dược sư bởi lưu ly, Tượng phật dược sư nỗ lực tháp, Tượng Phật Dược Sư giữ Ly bởi Lưu Ly, tượng phật dược sư lưu ly cụ bình thuốc, tượng phật dược sư lưu lại ly giá bán rẻ, tượng phật dược sư lưu giữ ly nhỏ, tượng phật dược sư giữ ly đài loan, tượng phật dược sư giữ ly đẹp, tượng phật dược sư ngồi, tượng phật dược sư nhỏ, tượng phật dược sư đài loan, tượng phật dược sư đẹp, tượng phật dược sư đứng, tượng thất phật dược sư giá bán rẻ, tượng thất phật dược sư giữ ly, tượng thất phật dược sư đẹp

Vì sao có tên gọi là Dược Sư lưu Ly quang đãng Như Lai? Theo khiếp Dược Sư Như Lai phiên bản Nguyện Công Đức. Nhờ trong những lúc tu hành nhân tình tát đạo phân phát 12 đại nguyện. Giải trừ không còn thảy dịch khổ cho việc đó sanh. Khiến cho họ không thiếu thốn căn lành và hướng tới giải thoát nên lúc thành Phật. Tượng Phật Dược Sư bởi Lưu Ly

Ngài trụ ở nhân loại Tịnh lưu lại ly, trang nghiêm như thế giới Cực lạc. Với 2 vị Đại ý trung nhân tát là Nhật Quang đổi mới Chiếu và Nguyệt Quang trở thành Chiếu. Có tác dụng quyến thuộc nhằm giáo hóa bọn chúng sanh. Tượng Phật Dược Sư bằng Lưu Ly

Bổn nguyện của Dược Sư Như Lai là trị toàn bộ trọng bệnh phiền não về thân và vai trung phong của chúng sanh. Cứu giúp độ chúng sanh thoát ra khỏi sanh tử khổ đau. Tượng Phật Dược Sư bằng Lưu Ly

Dược Sư Như Lai gồm bổn nguyện thanh tịnh bởi vậy nên ánh sáng trong suốt hoàn toàn thanh tịnh. (Lưu Ly Quang) như lưu lại ly vô hổ hang hiển hiện trên thân của Ngài. Và quốc độ của Ngài cũng như vậy nên người ta gọi là Dược Sư lưu lại Ly Quang. Tượng Phật Dược Sư bởi Lưu Ly

*

Cũng như các Đức Phật vào mười phương. Đức Dược Sư có rất đầy đủ thập hiệu Dược Sư lưu lại Ly quang đãng Như Lai. Ứng Cúng, Chánh biến đổi Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ. Thế gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật-Thế Tôn.

*

12 đại nguyện của Đức Dược Sư Như Lai

1. Nguyện lúc Ta thành đạo Bồ-đề, thân không hề thiếu ba mươi hai tướng tốt. Hào quang đãng sáng khắp vô lượng ráng giới, khiến cho các bọn chúng sinh cũng rất được như Ta.

2. Nguyện khi Ta thành Phật, trong ko kể sáng chói hơn ánh nắng mặt trời. Tự tại làm cho Phật, khiến cho các bọn chúng sinh ở vị trí tối tăm đều nhờ ơn khai thị.

3. Nguyện khi Ta thành Phật, không thiếu thốn vô lượng phương tiện đi lại trí tuệ. Tạo nên chúng sinh không hề thiếu các món lâu dụng địa điểm thân tâm.

4. Nguyện lúc Ta thành Phật, nếu những chúng sinh tu theo tà đạo đều chuyển phiên về chánh đạo. Hàng Nhị thừa thì đều hướng tới Nhất thừa.

5. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu có chúng sinh theo sát pháp của Ta cơ mà tu hành. Thì gần như được trả hảo. Dù là phạm giới mà biết đến tên Ta thì cũng vươn lên là thanh tịnh giới khỏi phải sa vào ác đạo.

Xem thêm: Nơi Bán Loa Bluetooth Canon 2 Xiaomi 2019, Loa Bluetooth Xiaomi Speaker Canon 2

*
*
*

6. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu bọn chúng sinh nào bao gồm thân thể hèn yếu tuyệt xấu sa. Đui điếc xuất xắc câm ngọng, một phen nghe tên Ta. Niệm tên Ta thì được khỏi bệnh, lại được giỏi đẹp khôn ngoan

7. Nguyện lúc Ta thành Phật, nếu tất cả chúng sinh ko bà con thân thuộc. Nghèo thiếu nhỏ đau, không người nào giúp đỡ. Mà nghe được thương hiệu Ta thì thân tâm yên lành quyến thuộc giúp đỡ cho, đến hội chứng đạo Bồ-đề.

8. Nguyện khi Ta thành Phật, các nữ nhân thường hay bị khinh dể rẻ kém. Giả dụ nghe được thương hiệu Ta thì bỏ thân chị em nhân, thành tướng trượng phu cho đến chứng quả.

9. Nguyện khi Ta thành Phật, thì các chúng sinh thoát vòng ma đạo ác kiến. Về vị trí chánh đạo, tu Bồ-tát hạnh mau bệnh đạo Bồ-đề.

10. Nguyện lúc Ta thành Phật, nếu bọn chúng sinh bị pháp vua trừng trị. Trói buộc đánh đập, giam vào lao tù tối, cắt ngã v.v. Mà nghe thương hiệu Ta thì hầu như thoát khỏi.

11. Nguyện khi Ta thành Phật, các chúng sinh bị đói khát, cầu ăn uống mà tạo nên nghiệp dữ. Ví như nghe thương hiệu Ta, chuyên niệm lâu trì, thì Ta trước hết cung cấp cho món ăn được no đủ. Sau nói pháp khiến họ tu hành được hoàn toàn an vui.

12. Nguyện khi Ta thành Phật, phần đa chúng sinh nghèo không có áo mặc. Con muỗi mòng chích đốt, lạnh lạnh, hôm mai khổ sở, nếu nghe thương hiệu Ta chuyên niệm thọ trì. Thì Ta theo tâm ý muốn cầu ấy khiến cho được đầy đủ y phục hoa hương.

Tại Thuận Duyên chúng con ngoài cung ứng dòng sản phẩm tượng Phật Dược Sư bằng lưu ly. Thì mẫu sản phẩm tượng tam thánh bởi đá cũng được tạo tinh xảo. Giúp cho mỗi người lúc lễ lạy hồ hết sinh trọng điểm hoan hỉ.